Natuurlijk leiderschap - Februari 2023

Marcel Tjepkema

Publicatie

08.02.2023

Leesduur

5 min

We leven inmiddels in de maand februari. De maand februari loopt van ongeveer vier februari tot ongeveer zes of zeven maart. Als je op een energetische manier naar de seizoenen kijkt, dan is februari eigenlijk de eerste maand die volgt op de winter. Het is de start van een nieuwe lente; de start van een nieuwe fase van expansie. Daarmee is februari ook de eerste maand waarin de vernieuwing – dat wat op wil komen – zich begint te manifesteren. Probeer je dat eens voor te stellen. Het is een cyclisch proces.

Indeling seizoenen

Als je je als mens of als professional wil verdiepen in het leven en werken in het ritme van de seizoenen, dan kan helpen om op een andere manier naar de indeling van de seizoenen te kijken. Anders dan de culturele indeling die je kent. Volgens onze culturele indeling begint de lente zoals je weet op 21 maart. De zomer begint 21 juni en de herfst en de winter starten 21 september en 21 december. Daar is niets mis mee. Het is alleen bijzonder wat er gebeurt als je op een meer energetische manier naar de seizoenen leert kijken.

Energetisch gek

Energetisch is het gek dat de zomer 21 juni begint. Dat is namelijk de langste dag van het jaar. De naar buiten gerichte energie, de energie van bloei en expansie is rond die dag maximaal. Daarom is 21 juni energetisch eerder het hoogtepunt van de zomer. En zo kun je ook naar de winter kijken. Energetisch is 21 december de kortste dag en daarom eerder het hoogtepunt van de winter dan de start. Een nieuwe kijk maakt daarom dat de seizoenen elke keer 6 weken eerder starten dan in de culturele indeling die we kennen.

Voelen aankomen

De nieuwe indeling van de seizoenen heeft veel impact op hoe we de seizoenen ervaren en hoe we aan de seizoenen mee kunnen doen. Zo word je er onder andere bewuster van dat er altijd een opbouw is. De lente, zomer, herfst en winter zijn er niet ineens. Je voelt ze aankomen en op deze manier ga je er als het ware werkelijk aan ‘meedoen'. Die ervaring kan ontzettend veel ruimte geven.

Opkomen lente

Neem nu de lente als voorbeeld. Als de lente rond 4 februari (dus 6 weken eerder) begint, dan komt daarmee een heel ander beeld naar voren over de start van de lente. Buiten is het nog koud en kil. Onder de grond is van alles aan de gang, maar er is nog weinig zichtbaar. Dat wat naar boven wil komen, ondervindt de nodige weerstand van de aarde. De vorst kan er nog overheen komen. Het is allemaal nog heel kwetsbaar. Dat geldt dus ook voor alle vernieuwing, alle nieuwe ideeën, concepten, samenwerkingen, enzovoort die in jou en jouw organisatie op willen komen.

Vernieuwing

Nu moet je nog wel een ding weten over vernieuwing. Het leven en werken in het ritme van de seizoenen gaat over hoe vernieuwing vorm krijgt in je leven en werk. Maar het is niet zo dat het normale leven stopt. Integendeel. Je moet gewoon elke dag opstaan, je doet boodschappen, je hebt te maken met je werk, kinderen, afspraken, enzovoort. Dat blijft. Het betekent dat de vernieuwing plaatsvindt binnen het ‘normale’ bestaan. Dat is belangrijk om goed te begrijpen. Het gaat over vernieuwing te midden van dat wat continu is, te midden van de continuïteit. Dat is tegelijk een van de grote uitdagingen in de maanden februari, maart en april. ‘Hoe verhoudt de vernieuwing zich tot mijn normale bestaan?’ Hoe doe ik dat precies? Hoe kan het vorm krijgen?

Groeiproces

Een eerste antwoord op het ‘hoe’ ligt verscholen in hoe we tegenwoordig met groei omgaan. Als we in deze tijd aan groei of ontwikkeling denken, dan stellen we ons vaak een curve voor die in het begin (redelijk) steil omhooggaat. Tot ongeveer 80%. Daarna vlakt de curve af. Inmiddels kunnen we stellen dat deze manier van groei vooral de wens van onze persoonlijkheid is. ‘Alsof je iets uit de grond kunt trekken’. Een autonoom of meer natuurlijk groeiproces gaat anders. Daarin zie je in het begin vaak helemaal niets. Het gaat nog om bescherming en worteling. Daarna komt er iets boven de grond en pas na enige tijd kan er een forse groei plaatsvinden.

Illusie

Je staat als mens, als professional en dus ook als organisatie, voortdurend voor de keuze om of de groeicurve van de persoonlijkheid te ‘kiezen’ of het pad van autonome groei. Trek je iets uit de grond, ga je er met je persoonlijkheid mee aan de slag of geef je ruimte om het geboren te laten worden? Het is natuurlijk aan te raden om je te wenden tot het proces van autonome groei. Groei in een direct stijgende lijn, of die nu flauw is of steil, is een illusie.

Wortels voeden

Een autonoom proces vraagt altijd tijd en ruimte. In het begin focus je je alleen op bescherming en voeding van de wortels. Het voordeel is dat je zeker weet dat het goed zal komen. Uit een autonoom groeiproces komen geen mislukte projecten, ongelukkige samenwerkingen of niet te herstellen problemen in de uitvoering. En het bijzondere is dat je bij een autonome groei zult zien dat ook de structuur, die nodig is, in de eerste vormen al aanwezig is. Daar hoef je niets meer voor te doen.

Manifestatie

Nu de concrete vertaling naar de maand februari, de start van de energetische lente. Vorige maand heb je kunnen leren dat januari nog de maand van de winterslaap is. Het is de periode precies na de stilte, maar nog voordat de nieuwe expansiefase werkelijk start. Als je daar meer over wil weten, bestudeer dan nog een keer de reflectie van januari of het eerste hoofdstuk van januari over het opkomen van energie. Weet dat het er in januari om gaat dat er al wel iets aan het opkomen is, iets dat geboren wenst te worden. Het is alleen nog niet echt zicht- en voelbaar. In februari is de winterslaap voorbij. In februari start feitelijk de nieuwe fase van expansie. Dat betekent dat wat op wil komen zich in februari werkelijk begint te manifesteren.

Mogelijke vorst

Manifesteren betekent in deze tijd dat het aan de oppervlakte verschijnt. Het is zichtbaar aan het worden voor jou en voor anderen. Alles is alleen nog heel pril en kwetsbaar. Je las het hiervoor ook al: het is in deze tijd nog koud en kil aan de oppervlakte. De vorst kan er als het ware nog overheen en dat geldt dus ook voor alles waar jij nu zelf mee bezig bent; nieuwe contacten, ideeën, samenwerkingen, enzovoort. Ook daar kan de vorst nog overheen.

Actief worden

In de maand februari kun je wel in actie komen en de dingen op jouw manier uitvoeren. Actief worden betekent eigenlijk ervaring opdoen. Je groeit of wordt beter door actief te zijn. Als je dat probeert dan zul je stapje voor stapje steeds meer gewaardeerd worden door je omgeving en meer mogelijkheden krijgen om de dingen, die je echt bezig houden, verder vorm te geven. Dat is hoe het proces van vernieuwing werkt.

Nieuwe indeling

Nu vraagt de vernieuwing in februari een nieuwe indeling en orde en discipline. Het is namelijk van belang dat je met de vernieuwing weer een (nieuw) ritme probeert op te bouwen. Je maakt als het ware een (her)nieuw(d)e indeling. Zo wordt het onderdeel van je normale ritme. Het gaat hier in feite om het opnieuw op orde brengen of creëren van dragende en ademende structuren die ten dienste staan van je verdere ontwikkeling. Het helpt je vaak om die nieuwe structuren ook duidelijk te maken aan je omgeving: “Dit zijn mijn prioriteiten, hier werk ik aan…”.

Aandacht

Laten we hier op doorgaan. Als je werkelijk wil dat de vernieuwing vorm krijgt, dan zul je daar eigenlijk elke dag een beetje aandacht aan moeten schenken. Maak het daarom heel concreet. Ga zitten, pak je agenda en breng orde en structuur aan in je agenda voor de maanden februari, maart, april, mei en juni. Denk na over een dagindeling, over je prioriteiten. Dat heeft de vernieuwing nodig. Wat is prioriteit voor je? Hoe ziet je agenda er uit voor de komende periode? Je kunt je zelf ook het volgende vragen: thuis, werk, hoe maak je voor jezelf tijd? Elke dag een uur of een half uur? Wat denk je nodig te hebben om jouw vernieuwing te voeden? Hoe ziet die voeding eruit? Wat doe je dan? En wat spreek je met jezelf af als je het drukker krijgt? Al die overwegingen voor de indeling van de dag, maand, het komend half jaar, maak je in februari.

Bedding

In februari bereid je je dus voor, je maakt je klaar en je ordent. Als je die orde niet aanbrengt, dan krijg je het in maart en in april een stuk lastiger om het vorm te laten krijgen. En een nieuwe indeling betekent natuurlijk niet dat er niets meer kan veranderen. Het is vooral belangrijk dat je je bewust wordt waar het ten kosten van gaat als er iets verandert. Dan ben je je bewust van een intentie die een andere vorm gaat krijgen. Daarom is deze tijd heel belangrijk. Je maakt een bedding (een ritme) voor de lente en de zomer. Je bereidt je voor, inclusief thuis, kinderen, hobby’s, enzovoort.

Voorzichtig zijn

Je kunt overigens heel vol zijn van de vernieuwing in februari. Echt dat enthousiasme van iets nieuws beginnen. Dat is ook de reden waarom onze persoonlijkheid in de valkuil van de snelle en steile groeicurve stapt. Maar let op. Wellicht herken je het dat je van een opkomend idee zo vol bent, dat je er het liefst met alles en iedereen over wil praten. Wat er dan vaak gebeurt, is dat je vervolgens naar huis gaat en je dat, wat in jou wortelde, bent kwijtgeraakt aan de ander.

Toenadering

In de Chinese filosofie wordt in deze tijd verwezen naar het beeld van de Toenadering. Dat beeld geeft precies aan hoe je omgaat met je eigen enthousiasme. Je kunt in deze tijd vol zijn van de vernieuwing. Het is alleen belangrijk dat je in je achterhoofd houdt dat het in deze fase om een toenadering gaat. Een toenadering is een verkenning. Het is dus nog aftasten. Uit het aftasten kunnen de impulsen voor de eerste stappen komen, maar weet dus dat een toenadering net zo snel weer kan verdwijnen als dat het ontstaat. Probeer je voor te stellen dat het werkt zoals je doet in een eerste contact, bij wijze van verkenning en als klankbord voor je eigen ontplooiing. Past iets of iemand bij me? Voel ik herkenning? Het gaat in deze tijd om verdieping, niet om snelle vormgeving.

Toegewijd

Het is overigens logisch dat deze gevaren juist in februari op de loer liggen. Het is de beginfase van het jaar. Daarom ben in je februari bezig om te wortelen en het (lees: de vernieuwing) in te laten dalen in de vorm. In februari ben je simpelweg bezig met bescherming, voeding en worteling. Je voedt de wortels van de zaadjes die op willen komen, niet wat er al boven de grond zichtbaar is. Dat doe je in deze fase door bij jezelf te blijven, voorzichtig te zijn, en niet te veel weg te geven. Eigenlijk ben je voor jezelf bezig om de vernieuwing zich te laten verhouden tot het normale leven, jouw continuïteit. Ga in deze tijd geen grote samenwerkingen aan, vorm geen grote plannen. En de houding waarvan uit je werkt is vastberaden, toegewijd, volhardend en hard werkend. Op die manier profiteer je namelijk het meeste van deze tijd.

Vertrouwelingen

Als je contact hebt met de buitenwereld, praat dan vooral met mensen waarmee je het goed hebt; vrienden, vertrouwelingen. Mensen waar je in openheid mee om kunt gaan. Mensen die je goed gezind zijn en echt benieuwd zijn naar waar je mee bezig bent, zonder direct te vervallen in allerlei adviezen. Je kent het wel: ‘O, ben je daar mee bezig. Dat kan, maar ik zou het zo en zo doen.’ Het gaat erover dat je met mensen spreekt die bij je enthousiasme kunnen blijven en blij voor je zijn. Als dat niet lukt, dan heb je het al snel over woorden of vormen, maar die zijn in februari nog helemaal niet aan de orde.

Houd het eenvoudig

Samenvattend kun je zeggen dat februari vooral gaat over jouw levensbron en hoe je die gebruikt en onderhoudt. Van daaruit werk en handel je. Een algemene regel is: houd het eenvoudig!. Ingewikkelde dingen horen niet bij februari. Dat voel je ook aan alles. Als je iets op wil laten komen, is het belangrijk om het niet te laten sterven in de complexiteit.

Geboeid? Mail ons

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over deze maand en is het goed om jezelf voor te bereiden op de rest van het jaar. Daar zijn verschillende vragen voor. Als je hier meer over wilt leren, stuur dan een bericht naar info@businessleaders.nl. Je krijgt dan de uitgebreide reflectie en audio opname toegestuurd.

Heb het goed in februari.

---

Alle artikelen, podcasts en programma’s, die we maken over het vinden en volgen van een natuurlijk ritme zijn geïnspireerd op het werk (o.a. boek, podcasts) van Jaap Voigt. Jaap is onder meer adviseur, leraar, mede-oprichter van het ITIP en ook auteur van vele boeken, waaronder het boek ‘Leven en werken in het ritme van de seizoenen’. Met Jaap hebben we in de afgelopen jaren een fijne, warme en voor ons belangrijke band opgebouwd. Hij hielp ons met de opzet en verdieping van OBL en leerde ons om de inhoud centraal te stellen. Zo ontstond onze eigen liefde voor de studie naar het ritme van de seizoenen. Ben je benieuwd naar het boek van Jaap Voigt? Je bestelt het hier.

Graag kennismaken

Ben je benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op, dan bespreken we samen de mogelijkheden.

Neem contact op