Natuurlijk leiderschap - Mei 2023

Marcel Tjepkema

Publicatie

14.04.2023

Leesduur

5 min

De longread die je nu leest, gaat over de maand mei. De maand mei is de periode van ongeveer 4 mei tot ongeveer 4 juni. Mei is echt de start van een nieuwe fase. Als je nu buiten om je heen kijkt, dan merk je hoe vol het begint te worden. We raden je aan om je daar als mens en als team mee te identificeren. Probeer nu echt te denken en te ervaren dat die (opkomende) volheid ook over jullie gaat. Je leert er meer over in deze longread.

Andere indeling

In onze benadering van het natuurlijk ritme houden we vast aan een andere indeling van de seizoenen. Dat doen we omdat het je helpt om in het natuurlijke ritme te komen van gezonde vernieuwing en groei. En je word je er bewuster van dat er altijd een opbouw is. De lente, de zomer, de herfst en de winter zijn er niet ineens. Je voelt ze als het ware aankomen en op deze manier kun je werkelijk “meedoen” met de energie die er om je heen is. Dat kan ontzettend veel ruimte geven en nog beter: het zorgt er ook voor dat je minder achter de feiten aanloopt. Concreet start in “onze” indeling elk seizoen zo’n zes weken eerder dan de culturele indeling die je kent. De lente start dus niet op 21 maart, maar begin februari. En de zomer start niet pas in juni, maar begin mei. Deze reflectie gaat daarom ook over de start van de zomer.

De zomer

In het boek van Jaap Voigt over het leven en werken in het ritme van de seizoenen staat het volgende over de zomer: ‘Wat in de winter nog kiemen zijn, komt in de lente in alle prilheid tevoorschijn en wordt in de zomer volledig zichtbaar als vorm. Groei raakt volgroeid; alles wordt volwassen’. De zomer gaat dus over volheid. Er is een enorme diversiteit. Het licht wordt sterker en langer. In de zomer gaat het niet meer over groter worden. Dat is belangrijk om te begrijpen. Het gaat eerder over helderder en duidelijker worden. Aan de andere kant gaat het ook nog niet over rijping. Dat is pas in de herfst aan de orde. In de zomer ben je echt alleen bezig met voller worden.

Spannend

Voller worden kan heel fijn zijn, maar let op: veel mensen vinden het ook spannend. Het is niet altijd even makkelijk om met je eigen volheid en bloei om te gaan. Misschien herken je de stem in je hoofd: ‘Kan ik dat echt over mezelf denken of zeggen?’ Je kunt dus in de zomer leren om met je eigen volheid om te gaan, leren om vol in het licht te gaan staan. De zomer is ook een periode waarin je ook voluit kunt gaan en er gerust op kunt zijn dat je werkelijk zo groot mag zijn als je bent. Natuurlijk geldt dat ook voor teams en organisaties. Het is in mei goed om alvast eens te kijken hoe jullie tegenover de zomer staan. Kunnen jullie door je eigen beperkingen heen groeien? Waar durven jullie niet voluit te gaan? Waarom is dat, denk je? Een tip is om er iets over op te schrijven. Het maakt je later nog bewuster van hoe jullie dit doen; als individu en als team.

Worteling

In de zomer gaat het er ook over dat je (jullie) diepe inspiratie, bezieling, ideeën, een passende vorm vinden. Dat wat je uniek maakt, wordt in de zomer duidelijk zichtbaar. De vernieuwing die in de lente is opgekomen, komt in de zomer tot volle wasdom. Je zult begrijpen dat dat om een goede worteling vraagt. Eigenlijk is het zo dat er alleen in de zomer snelle(re) groei mogelijk is als je in de lente goed geworteld bent geraakt. Het is een noodzakelijke voorwaarde. Vraag jezelf daarom eens af hoe het staat met jullie worteling. Is dat waar jullie mee bezig zijn goed gegrond? Waar wel en waar (nog) niet?

Feedback

Het laatste facet over de zomer is dat er ook een toetsing met de buitenwereld komt. Dat is logisch, omdat de (nieuwe) vormen zich manifesteren in de zichtbare wereld. Manifesteren gaat over plek innemen en daar waar je plek inneemt, kom je anderen tegen. Soms is de feedback, die je krijgt, goed. Soms niet. In de zomer moet je dat leren behandelen. Behandelen kan ook betekenen dat je als team bewust besluit om er niet op in te gaan. Het belangrijkste is dat je de feedback serieus neemt. Als je de feedback negeert, dan zal het rijpingsproces in de herfst minder goed verlopen. Dan krijg je er last van. En, let op: dit alles kan ook om een intern proces gaan. Behandel dat op dezelfde manier.

De maand mei

Laten we nu de stap maken naar deze maand, de maand mei. Mei is dus de eerste maand van de zomer. In de kern is mei een maand waarin je je diepste verlangens en wensen in de wereld vorm kunt geven. Het is heel energiek. Wat je ook doet, het zal (h)erkend worden. Het advies is om in mei je licht niet onder de korenmaat te steken. Dat is een uitdrukking uit de bijbel en betekent dat het belangrijk is om je kennis en vaardigheden niet (meer) verborgen te houden. Laat in mei zien wat je kunt en weet. Het zal (h)erkend worden door mensen die met hetzelfde bezig (willen) zijn. En zo kan er een gemeenschapsgevoel ontstaan.

Je mening

De energie van de maand mei gaat over het realiseren van een doorbraak. Dat is goed om ons heen te zien. Ook het laatste groen breekt in mei door. De energie van mei vraagt je om met kracht en vastberadenheid uiting te geven aan je mening. Dat kun je nu, omdat je er de energie en het vertrouwen voor hebt. In de Chinese filosofie wordt gezegd dat je in mei opstaat tegen de onzuiverheid die je ziet en ervaart. Je blijft oprecht, maar je zegt met krachtige en duidelijke bewoordingen waar het op staat en je tolereert wat verkeerd is niet. Je pakt dus aan wat niet (meer) klopt. Neem dat heel serieus, want je doet het om duidelijkheid en helderheid om je heen te scheppen. Dat is in deze periode nodig. Sterker nog, als je dit als individu of als team niet voor de volle honderd procent doorzet, dan krijg je na de zomer last van je terughoudendheid over iets dat aan de kaak gesteld had moeten worden.

Feedback behandelen

Het doet er in eerste instantie niet toe of je of jullie mening geaccepteerd wordt of niet. Zeg de waarheid in het belang van het goede in jou, in het team en de situatie. Natuurlijk gaan mensen reageren. Sommige mensen gaan met jullie mee. Anderen niet. Dat zijn mensen die in de weerstand schieten. Je moet goed opletten of je je iets van die weerstand moet aantrekken. Die mensen kunnen zeker gelijk hebben in de feedback die ze geven. Maar weet – net als we hierboven aangaven – dat als je er goed bij hebt stilgestaan, je ook tot de conclusie mag komen dat het niet jullie probleem is en dat je door moet.

Onderscheidingsvermogen

Mei daagt je eigenlijk uit om goed naar je onderscheidingsvermogen te kijken. Je ‘moet’ leren onderscheiden wat er bij jullie past en verbeterd moet worden en wat niet aan jullie is. Natuurlijk kun je ook tot het besef komen dat je gas terug moet nemen, omdat de ander wel degelijk gelijk heeft. Of het kan zijn dat drastische veranderingen in de omgeving of organisatie zichtbaar beginnen te worden of nodig zijn. Echt drastisch. Wees je ervan bewust, dat als het in mei niet gebeurt, dan gebeurt het in de rest van het jaar ook niet. Dan gaat het de rest van het jaar (tot in het najaar) gewoon door op de manier waarop het nu ook gaat. Ook de vervelende zaken die aangepakt hadden moeten worden. Wat dat betreft is mei een belangrijke maand. Het is nu soms erop of eronder als het gaat om relaties (lees: je omgeving) en de richting waar je mee bezig bent of wilt.

Je omgeving

Je zult inmiddels voelen dat twee facetten de dynamiek van mei bepalen. Het gaat over de helderheid en duidelijkheid waarmee jullie nu in de wereld staan, denken en vooruitgaan. En het gaat over je verhouding tot de omgeving, tot anderen. Het is al beschreven, maar kijk er als volgt naar: in de maanden hiervoor zijn vormen ontwikkeld die nodig zijn om je essentie, je vernieuwing, uit te drukken. In mei gaat het over het vinden van plek in relatie tot de directe omgeving; klanten, partners, enzovoort. Uitdagingen en issues in relatie tot je omgeving komen in mei en juni altijd boven tafel. Het is daarom belangrijk dat in deze tijd ieders onderlinge rol, taken en positie duidelijk worden. Alles en iedereen moet als het ware in de juiste en passende positie (lees: rol) komen. In mei moet je zorgen dat dat gaat kloppen. Als iedereen zijn passende positie inneemt en het juiste doet, dan gaat het geheel vooruit.

Passende jas

Concreet moet je zorgen dat in mei, dat wat je omgeeft, medewerkers, het team, de mensen die je leidt, als een jas om je (jullie) heen komen te zitten. Zorg voor draagvlak en dat je omgeving een helpende hand is. Als je geen draagvlak hebt, dan kun je ook geen richting geven. Mei is een maand waarin vaak duidelijk wordt wie er in september en oktober niet meer bij horen. Daar komt nu onderscheid in. Wees niet bang voor het conflict in de maanden mei en juni. Je mag best confronterend zijn; ook naar jezelf als team. Je kunt namelijk ook tot de conclusie komen dat jullie in een bepaalde strijd niet meer passen of dat je zegt: dit is onze vorm en die past niet meer bij de jouwe. Voorkom vooral dat je later echt moet ingrijpen met middelen die je liever niet wilt inzetten.

Geboeid? Mail ons

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over deze maand. Over leiderschap, het zorgen voor helderheid, het schoonmaken en op orde brengen van je netwerk of bijvoorbeeld het wel of niet aangaan van strijd in deze tijd. Dat zijn belangrijke thema’s waar je in mei mee bezig kunt. Als je hier meer over wilt leren, stuur dan een bericht naar info@businessleaders.nl. Je krijgt dan de uitgebreide reflectie toegestuurd.

Heb het goed in mei!


---

Alle artikelen, podcasts en programma’s, die we maken over het vinden en volgen van een natuurlijk ritme zijn geïnspireerd op het werk (o.a. boek, podcasts) van Jaap Voigt. Jaap is onder meer adviseur, leraar, mede-oprichter van het ITIP en ook auteur van vele boeken, waaronder het boek ‘Leven en werken in het ritme van de seizoenen’. Met Jaap hebben we in de afgelopen jaren een fijne, warme en voor ons belangrijke band opgebouwd. Hij hielp ons met de opzet en verdieping van OBL en leerde ons om de inhoud centraal te stellen. Zo ontstond onze eigen liefde voor de studie naar het ritme van de seizoenen. Ben je benieuwd naar het boek van Jaap Voigt? Je bestelt het hier.

Graag kennismaken

Ben je benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op, dan bespreken we samen de mogelijkheden.

Neem contact op